PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

5

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

17

 · สมาชิกทั้งหมด

24287


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jul 13, 2020ehemop
 02:Jul 13, 2020iwobadyz
 03:Jul 13, 2020aqiko

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

303

 01: 46.229.168.XXX  02: 46.229.168.XXX  03: 46.229.168.XXX  04: 46.229.168.XXX  05: 46.229.168.XXX  06: 54.36.148.XX  07: 46.229.168.XXX  08: 46.229.168.XXX  09: 46.229.168.XXX  10: 46.229.168.XXX  11: 46.229.168.XXX  12: 46.229.168.XXX  13: 46.229.168.XXX  14: 46.229.168.XXX  15: 54.36.148.XX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.148.XX  18: 54.36.148.XXX  19: 54.36.149.XXX  20: 54.36.148.XX  21: 54.36.148.XX  22: 54.36.149.XX  23: 54.36.148.XX  24: 54.36.148.XXX  25: 54.36.148.XXX  26: 160.116.0.XXX  27: 54.36.148.XX  28: 54.36.148.XXX  29: 104.129.41.XXX  30: 190.43.184.XXX  31: 54.36.148.XXX  32: 54.36.148.XX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.148.XX  35: 54.36.148.XX  36: 54.36.148.XX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.148.X  39: 54.36.149.XX  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.148.XXX  46: 54.36.148.XX  47: 54.36.148.XXX  48: 54.36.148.XX  49: 54.36.148.XXX  50: 54.36.149.XX  51: 54.36.148.XX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.148.XX  55: 114.119.163.XXX  56: 54.36.148.XX  57: 54.36.148.XX  58: 5.188.210.XX  59: 107.175.66.XX  60: 54.36.149.XX  61: 185.189.114.XXX  62: 54.36.148.XX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.149.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.148.XXX  68: 175.143.114.XXX  69: 54.36.148.XXX  70: 54.36.148.XXX  71: 54.36.148.XX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.148.XX  74: 69.197.189.XX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.149.XX  77: 54.36.149.X  78: 54.36.148.XXX  79: 54.36.148.XX  80: 66.249.68.X  81: 54.36.149.XX  82: 54.36.149.XX  83: 54.36.148.XXX  84: 54.36.149.XX  85: 54.36.148.X  86: 78.46.63.XXX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.148.XX  89: 207.46.13.XX  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.149.XXX  92: 54.36.149.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.148.XX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.148.XXX  97: 5.188.210.XX  98: 54.36.148.X  99: 54.36.149.XXX  100: 54.36.148.XX  101: 54.36.149.X  102: 54.36.148.XXX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.149.XXX  105: 54.36.148.XXX  106: 54.36.148.XX  107: 203.112.212.XXX  108: 54.36.148.XXX  109: 54.36.149.XX  110: 216.244.66.XXX  111: 54.36.148.XXX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.149.XX  114: 114.119.167.XXX  115: 54.36.148.X  116: 54.36.148.XX  117: 5.188.210.XX  118: 54.36.148.XXX  119: 54.36.148.XXX  120: 54.36.148.X  121: 54.36.149.XX  122: 204.12.238.XXX  123: 54.36.148.XXX  124: 54.36.148.XXX  125: 54.36.149.XX  126: 5.188.210.XXX  127: 54.36.148.XXX  128: 46.229.168.XXX  129: 46.229.168.XXX  130: 46.229.168.XXX  131: 54.36.149.XX  132: 3.234.241.XXX  133: 54.36.148.XXX  134: 54.36.149.XX  135: 54.36.148.XXX  136: 54.36.149.XX  137: 54.36.148.XXX  138: 54.36.149.XX  139: 54.36.148.XXX  140: 54.36.148.XXX  141: 118.42.74.XXX  142: 54.36.148.XXX  143: 54.36.149.XX  144: 54.36.148.XXX  145: 54.36.149.XX  146: 54.36.148.XXX  147: 195.26.22.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.XX  150: 54.36.148.XX  151: 95.38.195.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.148.XX  154: 54.36.148.XXX  155: 54.36.148.XX  156: 54.36.149.X  157: 54.36.149.XXX  158: 177.44.88.XXX  159: 54.36.148.X  160: 54.36.148.XX  161: 45.92.156.XXX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.149.XX  164: 49.51.90.X  165: 147.135.225.XXX  166: 54.36.149.XX  167: 66.249.79.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.149.XXX  170: 54.36.148.X  171: 54.36.148.XXX  172: 54.36.148.XXX  173: 54.36.149.XX  174: 171.22.255.XX  175: 54.36.148.XXX  176: 54.36.148.XX  177: 54.36.149.XX  178: 54.36.148.XXX  179: 54.36.148.X  180: 54.36.148.XXX  181: 31.178.150.XXX  182: 54.36.148.XXX  183: 104.144.116.XXX  184: 54.36.148.XXX  185: 54.36.149.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.148.XXX  188: 54.36.149.XX  189: 54.36.149.XXX  190: 54.36.149.XX  191: 54.36.148.XX  192: 54.36.149.XX  193: 54.36.148.XXX  194: 54.36.149.XX  195: 54.36.149.XX  196: 54.36.148.XX  197: 178.175.132.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 104.160.18.XXX  200: 54.36.148.XXX  201: 188.213.28.XXX  202: 154.27.71.XXX  203: 54.36.148.XXX  204: 50.199.46.XX  205: 54.36.149.XX  206: 54.36.148.XX  207: 54.36.149.XX  208: 54.36.148.XXX  209: 54.36.148.X  210: 54.36.148.XX  211: 207.46.13.XXX  212: 54.36.148.XXX  213: 37.120.193.XXX  214: 54.36.148.XXX  215: 54.36.148.XX  216: 54.36.148.XX  217: 54.36.148.XXX  218: 54.36.148.XXX  219: 54.36.148.XX  220: 54.36.148.XX  221: 5.188.210.XX  222: 125.27.251.XXX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.149.XX  226: 54.36.149.XX  227: 54.36.148.XX  228: 54.36.149.XX  229: 54.36.149.XX  230: 54.36.149.X  231: 195.181.161.X  232: 54.36.149.XX  233: 54.36.148.XX  234: 54.36.148.XX  235: 54.36.148.XX  236: 54.36.148.XXX  237: 54.36.149.X  238: 54.36.148.XXX  239: 54.36.148.XXX  240: 107.174.43.XX  241: 54.36.149.XX  242: 54.36.148.XX  243: 54.36.148.XX  244: 54.36.149.X  245: 54.36.149.XX  246: 51.81.43.XXX  247: 54.36.149.XX  248: 54.36.149.XX  249: 177.73.188.XXX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.148.XX  252: 54.36.148.XX  253: 54.36.148.XXX  254: 54.36.148.XX  255: 54.36.148.XX  256: 99.246.167.XXX  257: 54.36.148.XX  258: 54.36.148.XX  259: 46.229.168.XXX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.148.XXX  263: 45.77.214.XXX  264: 54.36.149.XX  265: 54.36.148.XX  266: 54.36.148.XX  267: 54.36.148.XXX  268: 54.36.148.XXX  269: 54.36.148.XXX  270: 54.36.148.XXX  271: 54.36.148.XXX  272: 54.36.148.XXX  273: 54.36.148.XX  274: 54.36.148.XXX  275: 54.36.148.XXX  276: 54.36.148.XXX  277: 54.36.148.XX  278: 209.126.2.XXX  279: 114.119.166.XX  280: 54.36.149.X  281: 54.36.149.XX  282: 54.36.148.XX  283: 139.99.8.XXX  284: 54.36.148.XXX  285: 54.36.148.XXX  286: 107.172.46.XXX  287: 54.36.148.XXX  288: 54.36.148.XX  289: 203.133.170.XXX  290: 54.36.149.XX  291: 182.112.76.XX  292: 46.229.168.XXX  293: 46.229.168.XXX  294: 46.229.168.XXX  295: 46.229.168.XXX  296: 46.229.168.XXX  297: 46.229.168.XXX  298: 46.229.168.XXX  299: 46.229.168.XXX  300: 46.229.168.XXX  301: 46.229.168.XXX  302: 46.229.168.XXX  303: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

303


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

7377

 · เมื่อวาน

25457

 · ทั้งหมด Hits

26087073


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

205

 ·  ต่อวัน

3,931

 ·  ต่อเดือน

120,773

 ·  ต่อปี

1,534,534


เวลา ของระบบ
 · เวลา

05:55:20

 · วัน

13/07/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 303 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

P-S-K : สถิติการเข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม 26087074 คน ตั้งแต่ ธันวาคม 2548

[ แสดงสถิติโดยละเอียด ]


บราวเซอร์

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.581 % (934421)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.783 % (2291472)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 79.33 % (20694960)
 Opera: OperaOperaOpera 7.184 % (1874307)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.006 % (1802)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 เครื่องมือค้นหา: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.377 % (98493)
 ไม่สามารถระบุได้: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 0.734 % (191619)


ระบบปฏิบัติการ

 Windows:WindowsWindowsWindows 32.59 % (8502815)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.797 % (468912)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.176 % (567803)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (287)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (246)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0.000 % (72)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (91)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.000 % (42)
 AIX:AIXAIXAIX 3.833 % (1)
 ไม่สามารถระบุได้:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 63.42 % (16546805)


สถิติอื่นๆ

 สมาชิก:24288
 ผู้เขียนในปัจจุบัน:3
 จำนวนเรื่องที่แสดง:2
 หัวข้อเรื่องทั้งหมด:3
 ข้อเสนอแนะที่ส่งมา:4
 เว็บไซต์ในเว็บไดเร็คทอรี่:2
 กลุ่มในเว็บไดเร็คทอรี่:5
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.29 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::