PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

13

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

15

 · สมาชิกทั้งหมด

22441


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Apr 04, 2020iwucuhiw
 02:Apr 04, 2020otylilab
 03:Apr 04, 2020irebule

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (99%)

300

 01: 54.36.150.XXX  02: 192.3.242.XXX  03: 107.158.25.XXX  04: 5.188.210.XXX  05: 54.36.150.XX  06: 209.99.174.XXX  07: 54.36.149.XXX  08: 54.36.148.XX  09: 158.69.182.XX  10: 192.3.208.XXX  11: 54.36.150.XXX  12: 54.36.150.XX  13: 54.36.149.XX  14: 54.36.149.XX  15: 54.36.150.XXX  16: 54.36.148.XXX  17: 54.36.150.XX  18: 54.36.150.XXX  19: 54.36.149.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.150.XX  22: 54.36.148.XXX  23: 54.36.150.XXX  24: 54.36.149.XX  25: 192.161.160.XX  26: 54.36.150.XXX  27: 54.36.150.XX  28: 121.142.172.XXX  29: 54.36.148.XX  30: 54.36.148.XXX  31: 196.247.17.XX  32: 114.119.167.XXX  33: 54.36.150.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.148.XXX  36: 54.36.150.XXX  37: 54.36.150.XX  38: 54.36.150.XXX  39: 54.36.148.XX  40: 54.36.150.XXX  41: 59.27.101.XX  42: 54.36.150.XXX  43: 54.36.149.XX  44: 54.36.148.XX  45: 54.36.150.XX  46: 54.36.150.XX  47: 54.36.150.XX  48: 54.36.148.XX  49: 54.36.150.XXX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.149.XX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.148.XX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.150.X  56: 45.120.49.XXX  57: 54.36.148.XXX  58: 159.192.218.XX  59: 54.36.150.XX  60: 192.227.249.XXX  61: 54.36.149.XX  62: 54.36.150.XXX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.149.XX  66: 54.36.150.XXX  67: 54.36.150.XX  68: 54.36.150.XX  69: 171.240.203.XXX  70: 54.36.150.XX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.148.XXX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.150.X  77: 54.36.150.XXX  78: 54.36.150.XXX  79: 54.36.150.XX  80: 54.36.148.XX  81: 54.36.150.XX  82: 54.36.148.XXX  83: 194.36.99.XXX  84: 46.229.168.XXX  85: 46.229.168.XXX  86: 46.229.168.XXX  87: 159.203.56.XX  88: 54.36.148.XXX  89: 54.36.150.XX  90: 54.36.150.XXX  91: 54.36.148.XXX  92: 54.36.150.XX  93: 54.36.150.XX  94: 54.36.148.XX  95: 54.36.150.XX  96: 54.36.149.X  97: 54.36.150.XXX  98: 185.201.137.XXX  99: 54.36.150.XX  100: 54.36.150.XX  101: 54.36.150.XX  102: 54.36.148.XX  103: 54.36.150.XXX  104: 114.119.164.XXX  105: 54.36.150.XXX  106: 54.36.148.XXX  107: 54.36.150.XX  108: 5.188.210.XX  109: 54.36.148.XXX  110: 54.36.149.X  111: 54.36.150.XX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.150.XXX  114: 62.210.202.XX  115: 46.229.168.XXX  116: 46.229.168.XXX  117: 107.174.231.XXX  118: 54.36.149.X  119: 165.231.133.XXX  120: 54.36.150.XXX  121: 159.192.218.XXX  122: 114.119.163.XX  123: 154.16.0.XXX  124: 54.36.149.XX  125: 54.36.150.XXX  126: 46.229.168.XXX  127: 46.229.168.XXX  128: 46.229.168.XXX  129: 46.229.168.XXX  130: 54.36.148.XX  131: 2.51.43.XX  132: 114.119.163.XXX  133: 54.36.150.XXX  134: 54.36.150.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.148.XX  137: 54.36.150.XXX  138: 107.174.148.XXX  139: 54.36.150.XXX  140: 3.215.182.XX  141: 192.126.160.XXX  142: 54.36.150.XX  143: 54.36.148.XX  144: 54.36.149.XX  145: 54.36.150.X  146: 114.119.164.XX  147: 54.36.148.XX  148: 54.36.148.XX  149: 54.36.148.XXX  150: 54.36.148.XXX  151: 54.36.148.XXX  152: 104.144.83.XX  153: 54.36.150.XXX  154: 54.36.150.XX  155: 54.36.150.XX  156: 54.36.148.XX  157: 54.36.149.XX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.150.XXX  161: 54.36.148.XX  162: 46.229.168.XXX  163: 46.229.168.XXX  164: 46.229.168.XXX  165: 46.229.168.XXX  166: 54.36.150.XXX  167: 54.36.150.XX  168: 54.36.148.XX  169: 54.36.150.XX  170: 54.36.150.XXX  171: 54.36.150.XXX  172: 54.36.148.XXX  173: 54.36.148.XX  174: 54.36.148.XXX  175: 54.36.150.XX  176: 54.36.150.XXX  177: 46.229.168.XXX  178: 46.229.168.XXX  179: 46.229.168.XXX  180: 45.153.159.XX  181: 54.36.150.XXX  182: 172.245.40.XXX  183: 185.201.136.XXX  184: 54.36.148.XXX  185: 5.3.145.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.149.XX  188: 54.36.150.XXX  189: 115.73.208.XX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.149.XX  192: 54.36.149.XX  193: 54.36.148.XXX  194: 54.36.150.X  195: 46.229.168.XXX  196: 46.229.168.XXX  197: 46.229.168.XXX  198: 46.229.168.XXX  199: 54.36.150.XXX  200: 62.210.111.XX  201: 54.36.149.XX  202: 5.9.151.XX  203: 54.36.148.XX  204: 54.36.150.XXX  205: 54.36.148.XX  206: 54.36.150.XX  207: 46.119.119.XX  208: 54.36.148.XXX  209: 54.36.149.XX  210: 54.36.148.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 157.55.39.XXX  213: 54.36.150.XXX  214: 23.250.26.XXX  215: 139.99.121.XX  216: 212.227.192.XXX  217: 54.36.150.XXX  218: 54.36.150.XXX  219: 114.119.166.XXX  220: 95.154.200.XXX  221: 54.36.148.XXX  222: 192.126.164.XXX  223: 54.36.148.XXX  224: 46.229.168.XXX  225: 46.229.168.XXX  226: 46.229.168.XXX  227: 54.36.150.XXX  228: 66.56.83.XX  229: 54.36.149.XX  230: 54.36.150.XX  231: 54.36.148.XX  232: 54.36.150.XX  233: 54.36.149.XX  234: 54.36.150.XX  235: 54.36.150.XXX  236: 46.229.168.XXX  237: 46.229.168.XXX  238: 46.229.168.XXX  239: 46.229.168.XXX  240: 46.229.168.XXX  241: 46.229.168.XXX  242: 108.60.212.XXX  243: 54.36.148.XX  244: 54.36.150.XX  245: 209.99.133.XXX  246: 54.36.150.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 45.61.161.X  249: 54.36.150.XXX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.149.XX  252: 54.36.149.XX  253: 103.84.142.XXX  254: 54.36.148.XXX  255: 54.36.148.XXX  256: 202.94.175.XX  257: 54.36.150.X  258: 54.36.149.XX  259: 54.36.150.XXX  260: 176.53.113.XXX  261: 54.36.150.XXX  262: 54.36.149.XX  263: 172.93.164.XXX  264: 114.119.166.XX  265: 54.36.150.XXX  266: 54.36.149.X  267: 54.36.149.XX  268: 216.244.66.XXX  269: 54.36.150.XX  270: 54.36.150.XXX  271: 54.36.149.XX  272: 54.36.150.XXX  273: 31.186.204.XX  274: 54.36.150.XXX  275: 54.36.150.XX  276: 54.36.149.XX  277: 116.231.38.XXX  278: 54.36.150.XX  279: 54.36.148.XXX  280: 54.36.148.XX  281: 54.36.148.XX  282: 54.36.150.XX  283: 54.36.148.XXX  284: 54.36.150.XXX  285: 54.36.148.XXX  286: 54.36.149.XX  287: 54.36.149.XX  288: 54.36.148.X  289: 54.36.149.XXX  290: 54.36.150.XX  291: 54.36.150.XXX  292: 54.36.150.XXX  293: 54.36.150.XX  294: 54.36.148.XX  295: 54.36.148.XXX  296: 54.36.149.XX  297: 54.36.149.XX  298: 54.36.148.XXX  299: 54.36.149.XX  300: 54.36.148.X

 สมาชิก (1%)

2

 01:Forum profile iwucuhiw iwucuhiw
 02:Forum profile otylilab otylilab

 ทั้งหมด online

302


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14087

 · เมื่อวาน

20721

 · ทั้งหมด Hits

24016487


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

193

 ·  ต่อวัน

3,619

 ·  ต่อเดือน

111,187

 ·  ต่อปี

1,412,735


เวลา ของระบบ
 · เวลา

16:03:56

 · วัน

04/04/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 300 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

P-S-K : สถิติการเข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม 24016488 คน ตั้งแต่ ธันวาคม 2548

[ แสดงสถิติโดยละเอียด ]


บราวเซอร์

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.888 % (933939)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 9.401 % (2257864)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.74 % (18672663)
 Opera: OperaOperaOpera 7.803 % (1874240)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.006 % (1519)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 เครื่องมือค้นหา: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.406 % (97537)
 ไม่สามารถระบุได้: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 0.744 % (178726)


ระบบปฏิบัติการ

 Windows:WindowsWindowsWindows 33.94 % (8152602)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.739 % (417711)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.359 % (566783)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (264)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.001 % (246)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0.000 % (72)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (91)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.000 % (42)
 AIX:AIXAIXAIX 4.163 % (1)
 ไม่สามารถระบุได้:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 61.95 % (14878676)


สถิติอื่นๆ

 สมาชิก:22442
 ผู้เขียนในปัจจุบัน:3
 จำนวนเรื่องที่แสดง:2
 หัวข้อเรื่องทั้งหมด:3
 ข้อเสนอแนะที่ส่งมา:4
 เว็บไซต์ในเว็บไดเร็คทอรี่:2
 กลุ่มในเว็บไดเร็คทอรี่:5
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.28 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::