PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

12

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

15

 · สมาชิกทั้งหมด

22440


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Apr 04, 2020otylilab
 02:Apr 04, 2020irebule
 03:Apr 04, 2020ykerura

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

307

 01: 54.36.150.XXX  02: 5.3.145.XX  03: 192.3.242.XXX  04: 107.158.25.XXX  05: 5.188.210.XXX  06: 54.36.150.XX  07: 209.99.174.XXX  08: 54.36.149.XXX  09: 107.152.243.X  10: 158.69.182.XX  11: 192.3.208.XXX  12: 54.36.150.XXX  13: 54.36.150.XX  14: 54.36.149.XX  15: 54.36.149.XX  16: 54.36.150.XXX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.150.XX  19: 54.36.150.XXX  20: 54.36.149.XX  21: 54.36.150.XXX  22: 54.36.148.XXX  23: 114.119.164.XXX  24: 54.36.148.XXX  25: 54.36.150.XXX  26: 54.36.149.XX  27: 192.161.160.XX  28: 54.36.150.XXX  29: 54.36.150.XX  30: 121.142.172.XXX  31: 54.36.148.XX  32: 54.36.148.XXX  33: 196.247.17.XX  34: 114.119.167.XXX  35: 54.36.150.XXX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.150.XXX  39: 54.36.150.XXX  40: 54.36.148.XX  41: 54.36.150.XXX  42: 59.27.101.XX  43: 54.36.150.XXX  44: 54.36.149.XX  45: 54.36.148.XX  46: 54.36.148.XXX  47: 54.36.150.XX  48: 54.36.150.X  49: 54.36.148.XX  50: 54.36.150.XXX  51: 54.36.150.XX  52: 54.36.150.XX  53: 54.36.149.XX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.148.XX  56: 54.36.148.XXX  57: 54.36.150.X  58: 45.120.49.XXX  59: 54.36.148.XXX  60: 159.192.218.XX  61: 54.36.150.XX  62: 192.227.249.XXX  63: 54.36.149.XX  64: 54.36.150.XXX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.149.XX  68: 54.36.150.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.150.XX  71: 171.240.203.XXX  72: 54.36.150.XX  73: 54.36.148.XXX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.148.XXX  77: 54.36.149.XXX  78: 54.36.150.XXX  79: 54.36.150.XXX  80: 54.36.150.XX  81: 54.36.148.XX  82: 54.36.150.XX  83: 54.36.148.XXX  84: 54.36.150.XXX  85: 46.229.168.XXX  86: 46.229.168.XXX  87: 46.229.168.XXX  88: 159.203.56.XX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.150.XX  91: 54.36.150.XXX  92: 54.36.148.XXX  93: 54.36.150.XX  94: 54.36.150.XX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.149.X  98: 54.36.150.XXX  99: 54.36.149.XX  100: 54.36.150.XX  101: 54.36.150.XX  102: 54.36.148.XX  103: 54.36.150.XXX  104: 114.119.164.XXX  105: 54.36.150.XXX  106: 54.36.148.XXX  107: 54.36.150.XX  108: 5.188.210.XX  109: 54.36.148.XXX  110: 54.36.149.X  111: 54.36.150.XX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.150.XXX  114: 62.210.202.XX  115: 46.229.168.XXX  116: 46.229.168.XXX  117: 107.174.231.XXX  118: 54.36.149.X  119: 54.36.150.XXX  120: 159.192.218.XXX  121: 78.46.149.XXX  122: 114.119.163.XX  123: 154.16.0.XXX  124: 54.36.149.XX  125: 54.36.150.XXX  126: 46.229.168.XXX  127: 46.229.168.XXX  128: 46.229.168.XXX  129: 46.229.168.XXX  130: 54.36.148.XX  131: 2.51.43.XX  132: 114.119.163.XXX  133: 54.36.150.XXX  134: 54.36.150.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.148.XXX  137: 54.36.150.XXX  138: 107.174.148.XXX  139: 54.36.150.XXX  140: 3.215.182.XX  141: 54.36.150.XX  142: 54.36.150.XX  143: 54.36.148.XX  144: 54.36.148.XXX  145: 54.36.150.X  146: 54.36.148.XX  147: 114.119.164.XX  148: 54.36.149.XX  149: 54.36.148.XX  150: 54.36.149.XX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.149.XX  154: 104.144.83.XX  155: 54.36.150.XXX  156: 54.36.150.XX  157: 54.36.150.XX  158: 54.36.150.XX  159: 54.36.150.XX  160: 196.196.148.XXX  161: 54.36.149.X  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.150.XXX  165: 54.36.148.XX  166: 46.229.168.XXX  167: 46.229.168.XXX  168: 46.229.168.XXX  169: 46.229.168.XXX  170: 54.36.150.XXX  171: 54.36.150.XX  172: 54.36.148.XX  173: 54.36.150.XX  174: 54.36.150.XXX  175: 54.36.150.XXX  176: 54.36.148.XXX  177: 54.36.150.XX  178: 54.36.148.XX  179: 54.36.148.XXX  180: 54.36.150.XX  181: 54.36.150.XXX  182: 46.229.168.XXX  183: 46.229.168.XXX  184: 46.229.168.XXX  185: 45.153.159.XX  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.150.XXX  188: 185.201.136.XXX  189: 54.36.148.XXX  190: 54.36.149.XXX  191: 54.36.148.XX  192: 54.36.149.XX  193: 54.36.150.XXX  194: 115.73.208.XX  195: 54.36.148.XXX  196: 54.36.149.XX  197: 54.36.149.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 54.36.148.XXX  200: 54.36.150.X  201: 46.229.168.XXX  202: 46.229.168.XXX  203: 46.229.168.XXX  204: 46.229.168.XXX  205: 54.36.150.XXX  206: 62.210.111.XX  207: 54.36.149.XX  208: 54.36.148.XXX  209: 5.9.151.XX  210: 54.36.148.XX  211: 54.36.150.XXX  212: 54.36.148.XXX  213: 54.36.150.XX  214: 46.119.119.XX  215: 54.36.148.XXX  216: 54.36.149.XX  217: 54.36.148.XXX  218: 54.36.148.XX  219: 157.55.39.XXX  220: 54.36.150.XXX  221: 64.62.252.XXX  222: 139.99.121.XX  223: 212.227.192.XXX  224: 54.36.150.XXX  225: 54.36.150.XXX  226: 114.119.166.XXX  227: 95.154.200.XXX  228: 54.36.148.XXX  229: 192.126.164.XXX  230: 54.36.148.XXX  231: 46.229.168.XXX  232: 46.229.168.XXX  233: 46.229.168.XXX  234: 54.36.150.XXX  235: 66.56.83.XX  236: 54.36.149.XX  237: 54.36.150.XX  238: 54.36.148.XX  239: 54.36.150.XX  240: 121.135.205.XXX  241: 54.36.150.XX  242: 54.36.150.XXX  243: 46.229.168.XXX  244: 46.229.168.XXX  245: 46.229.168.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 46.229.168.XXX  248: 46.229.168.XXX  249: 108.60.212.XXX  250: 54.36.148.XX  251: 54.36.150.XX  252: 54.36.148.XXX  253: 54.36.150.XXX  254: 54.36.150.XX  255: 45.61.161.X  256: 114.119.166.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 54.36.149.XX  259: 54.36.149.XX  260: 103.84.142.XXX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.148.XXX  263: 202.94.175.XX  264: 54.36.150.X  265: 54.36.150.X  266: 54.36.150.XXX  267: 176.53.113.XXX  268: 54.36.150.XXX  269: 54.36.149.XX  270: 172.93.164.XXX  271: 114.119.166.XX  272: 54.36.150.XXX  273: 54.36.149.X  274: 54.36.149.XX  275: 216.244.66.XXX  276: 54.36.150.XX  277: 54.36.150.XXX  278: 54.36.149.XX  279: 54.36.150.XXX  280: 31.186.204.XX  281: 54.36.150.XXX  282: 54.36.150.XX  283: 54.36.149.XX  284: 116.231.38.XXX  285: 54.36.150.XX  286: 54.36.148.XXX  287: 54.36.148.XX  288: 54.36.148.XX  289: 54.36.150.XX  290: 192.3.195.XX  291: 54.36.150.XXX  292: 54.36.148.XXX  293: 54.36.149.XX  294: 54.36.150.XXX  295: 54.36.150.XX  296: 54.36.149.XXX  297: 54.36.150.XX  298: 54.36.150.XXX  299: 54.36.150.XXX  300: 64.227.16.XXX  301: 54.36.148.XX  302: 54.36.148.XXX  303: 54.36.149.XX  304: 54.36.149.XX  305: 54.36.148.XXX  306: 192.162.165.XX  307: 54.36.148.X

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile otylilab otylilab

 ทั้งหมด online

308


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

13919

 · เมื่อวาน

20721

 · ทั้งหมด Hits

24016319


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

193

 ·  ต่อวัน

3,619

 ·  ต่อเดือน

111,187

 ·  ต่อปี

1,412,725


เวลา ของระบบ
 · เวลา

15:52:03

 · วัน

04/04/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 307 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง กุมภาพันธ์ 27, 2020

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 2.379% (730)
01:00 - 01:59 2.216% (680)
02:00 - 02:59 2.239% (687)
03:00 - 03:59 2.409% (739)
04:00 - 04:59 2.229% (684)
05:00 - 05:59 2.513% (771)
06:00 - 06:59 2.161% (663)
07:00 - 07:59 2.216% (680)
08:00 - 08:59 2.233% (685)
09:00 - 09:59 2.448% (751)
10:00 - 10:59 2.855% (876)
11:00 - 11:59 1.643% (504)
12:00 - 12:59 1.499% (460)
13:00 - 13:59 1.815% (557)
14:00 - 14:59 10.90% (3345)
15:00 - 15:59 11.90% (3652)
16:00 - 16:59 11.12% (3412)
17:00 - 17:59 14.41% (4423)
18:00 - 18:59 8.822% (2706)
19:00 - 19:59 2.344% (719)
20:00 - 20:59 2.451% (752)
21:00 - 21:59 2.363% (725)
22:00 - 22:59 2.331% (715)
23:00 - 23:59 2.467% (757)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.56 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::