PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

5

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

15

 · สมาชิกทั้งหมด

27115


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Dec 05, 2020kupynini
 02:Dec 05, 2020awizas
 03:Dec 05, 2020ytyjyz

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

312

 01: 54.36.149.XXX  02: 108.161.128.X  03: 54.36.148.XXX  04: 5.188.210.XX  05: 54.36.148.XXX  06: 124.121.19.XX  07: 54.36.148.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 35.239.58.XXX  10: 54.36.148.XXX  11: 18.214.23.XX  12: 216.18.204.XXX  13: 36.72.217.XXX  14: 108.161.128.XX  15: 54.36.148.XXX  16: 139.99.122.XXX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.148.XXX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.148.XXX  22: 54.36.149.XX  23: 54.36.149.XX  24: 54.36.148.XX  25: 54.36.148.XX  26: 54.36.148.XXX  27: 54.36.149.XX  28: 185.191.171.XX  29: 185.191.171.XX  30: 54.36.148.XXX  31: 54.36.148.XXX  32: 114.119.138.XXX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.149.X  35: 54.36.149.XX  36: 54.36.149.XX  37: 54.36.148.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.149.XX  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.149.X  43: 54.36.148.XX  44: 114.119.137.XXX  45: 54.36.149.X  46: 54.36.149.XX  47: 54.36.148.XXX  48: 54.36.149.XX  49: 5.188.210.XXX  50: 54.36.148.X  51: 54.36.148.XXX  52: 137.74.4.XX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.149.XX  55: 54.36.148.XXX  56: 54.36.148.XXX  57: 54.36.148.XXX  58: 196.245.235.XX  59: 192.236.162.XXX  60: 54.36.148.XXX  61: 185.191.171.XX  62: 108.161.131.XX  63: 192.162.165.XX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.149.XX  67: 54.36.148.XXX  68: 54.36.148.XX  69: 54.36.148.XX  70: 54.36.148.XX  71: 202.142.172.XX  72: 185.191.171.XX  73: 185.191.171.X  74: 54.36.149.XX  75: 114.119.159.XXX  76: 5.188.210.XX  77: 185.191.171.XX  78: 185.191.171.XX  79: 185.191.171.XX  80: 54.36.148.XXX  81: 54.36.148.XX  82: 54.36.149.XXX  83: 54.36.149.XX  84: 89.37.66.XXX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.148.XXX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.148.XX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.148.XX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.148.XX  94: 185.191.171.X  95: 185.191.171.X  96: 185.191.171.XX  97: 54.36.149.XX  98: 54.36.148.XX  99: 54.36.149.XX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.148.XXX  103: 54.36.148.XX  104: 212.7.216.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 168.90.199.X  107: 172.245.181.XXX  108: 107.173.248.XX  109: 54.36.149.X  110: 54.36.148.XXX  111: 198.23.152.XXX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.148.XXX  114: 185.191.171.XX  115: 108.161.133.XXX  116: 54.36.148.XXX  117: 45.133.7.XX  118: 54.36.148.XXX  119: 114.119.151.XX  120: 66.249.68.XX  121: 54.36.148.XXX  122: 54.36.148.XX  123: 196.245.160.XXX  124: 54.36.149.XX  125: 82.211.9.XX  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.149.XX  128: 5.188.210.X  129: 114.119.128.XXX  130: 54.36.148.XXX  131: 54.36.148.XXX  132: 54.36.149.XX  133: 54.36.148.XX  134: 54.36.149.XX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.148.XX  137: 54.36.149.XXX  138: 54.36.149.XX  139: 23.250.53.XX  140: 54.36.148.XX  141: 54.36.148.XX  142: 185.191.171.XX  143: 54.36.148.XX  144: 185.191.171.XX  145: 54.36.148.XX  146: 54.36.148.XXX  147: 185.191.171.X  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.XXX  150: 112.165.245.XXX  151: 185.161.71.XX  152: 85.10.51.XX  153: 54.36.148.XX  154: 54.36.148.XX  155: 185.191.171.XX  156: 54.36.148.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.149.XX  160: 54.36.149.XX  161: 54.36.149.XX  162: 54.36.149.XX  163: 194.36.97.XXX  164: 54.36.149.XX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.149.XX  167: 54.36.149.XX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.148.XX  170: 54.36.149.XX  171: 54.36.149.XX  172: 54.36.149.XX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.148.XXX  175: 192.3.24.XXX  176: 54.36.149.XX  177: 54.36.149.X  178: 54.36.148.XXX  179: 82.79.232.XXX  180: 54.36.148.XX  181: 54.36.148.XXX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.148.XXX  185: 185.191.171.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 103.129.88.X  188: 51.195.10.XX  189: 54.36.148.XX  190: 207.46.13.XXX  191: 167.114.136.XX  192: 92.39.70.XXX  193: 54.36.148.XX  194: 114.39.110.XXX  195: 54.36.148.XX  196: 54.36.149.XX  197: 185.191.171.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 54.36.149.XX  200: 54.36.148.XX  201: 54.36.149.XX  202: 54.36.148.XXX  203: 54.36.148.XXX  204: 54.36.148.XXX  205: 54.36.149.X  206: 108.161.134.XX  207: 54.36.148.XXX  208: 54.36.148.XXX  209: 54.36.148.XXX  210: 54.36.148.XXX  211: 54.36.148.XXX  212: 54.36.148.XX  213: 54.36.148.XX  214: 54.36.149.XX  215: 198.154.81.XXX  216: 54.36.148.XX  217: 54.36.148.XX  218: 54.36.149.XX  219: 54.36.148.XXX  220: 54.36.148.XXX  221: 107.175.153.XXX  222: 54.36.148.XXX  223: 54.36.148.XX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.148.XX  227: 45.141.58.XX  228: 54.36.149.XX  229: 185.191.171.XX  230: 54.36.149.XX  231: 54.36.148.XXX  232: 185.191.171.XX  233: 54.36.148.XXX  234: 54.36.148.XXX  235: 5.188.210.XX  236: 54.36.149.XX  237: 66.249.68.X  238: 196.242.20.XX  239: 54.36.148.XX  240: 114.119.158.XXX  241: 54.36.149.XX  242: 54.36.148.XX  243: 54.36.149.XX  244: 54.36.148.XXX  245: 174.136.5.XXX  246: 54.36.149.XX  247: 54.36.149.XX  248: 54.36.148.XX  249: 185.191.171.XX  250: 198.46.185.XX  251: 182.112.212.XXX  252: 54.36.148.XXX  253: 54.36.148.XX  254: 54.36.148.XX  255: 54.36.149.XX  256: 54.36.149.XX  257: 185.191.171.XX  258: 54.36.149.XX  259: 54.36.149.XX  260: 54.36.149.XX  261: 54.36.149.XX  262: 54.36.149.XX  263: 88.135.42.XXX  264: 54.36.149.XX  265: 54.36.148.XXX  266: 54.36.148.XXX  267: 54.36.149.XX  268: 185.191.171.XX  269: 118.42.74.XXX  270: 54.36.148.XXX  271: 185.191.171.XX  272: 54.36.148.XXX  273: 54.36.149.X  274: 118.42.74.XXX  275: 54.36.148.XX  276: 54.36.149.XX  277: 54.36.148.XXX  278: 185.191.171.XX  279: 185.191.171.XX  280: 185.191.171.XX  281: 185.191.171.XX  282: 54.36.148.XX  283: 185.191.171.XX  284: 54.36.148.XX  285: 54.36.148.XX  286: 54.36.148.XXX  287: 191.101.92.XXX  288: 185.191.171.XX  289: 54.36.148.XX  290: 185.191.171.XX  291: 185.191.171.X  292: 185.191.171.X  293: 185.191.171.X  294: 185.191.171.X  295: 185.191.171.XX  296: 185.191.171.X  297: 185.191.171.XX  298: 54.36.148.XXX  299: 108.161.134.X  300: 54.36.149.XX  301: 54.36.148.XX  302: 221.154.72.XXX  303: 45.172.133.XXX  304: 54.36.148.XXX  305: 188.250.25.XXX  306: 72.68.47.XXX  307: 54.36.148.X  308: 125.133.112.XX  309: 54.36.149.XX  310: 5.39.5.XX  311: 54.36.148.XXX  312: 54.36.149.XX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile kupynini kupynini

 ทั้งหมด online

313


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14139

 · เมื่อวาน

20189

 · ทั้งหมด Hits

29441163


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

225

 ·  ต่อวัน

4,436

 ·  ต่อเดือน

136,302

 ·  ต่อปี

1,731,833


เวลา ของระบบ
 · เวลา

14:50:46

 · วัน

05/12/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 312 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง กรกฎาคม 12, 2020

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 3.912% (996)
01:00 - 01:59 3.185% (811)
02:00 - 02:59 3.390% (863)
03:00 - 03:59 3.853% (981)
04:00 - 04:59 3.928% (1000)
05:00 - 05:59 3.633% (925)
06:00 - 06:59 3.708% (944)
07:00 - 07:59 4.246% (1081)
08:00 - 08:59 4.321% (1100)
09:00 - 09:59 3.991% (1016)
10:00 - 10:59 4.910% (1250)
11:00 - 11:59 5.118% (1303)
12:00 - 12:59 4.666% (1188)
13:00 - 13:59 4.262% (1085)
14:00 - 14:59 4.124% (1050)
15:00 - 15:59 4.898% (1247)
16:00 - 16:59 4.619% (1176)
17:00 - 17:59 4.529% (1153)
18:00 - 18:59 6.025% (1534)
19:00 - 19:59 3.067% (781)
20:00 - 20:59 2.926% (745)
21:00 - 21:59 4.018% (1023)
22:00 - 22:59 4.199% (1069)
23:00 - 23:59 4.462% (1136)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.60 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::