PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

5

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

15

 · สมาชิกทั้งหมด

27115


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Dec 05, 2020kupynini
 02:Dec 05, 2020awizas
 03:Dec 05, 2020ytyjyz

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

311

 01: 176.212.37.XX  02: 54.36.148.XX  03: 108.161.128.X  04: 54.36.148.XXX  05: 5.188.210.XX  06: 54.36.148.XXX  07: 124.121.19.XX  08: 54.36.148.XXX  09: 104.192.101.XX  10: 31.24.205.XX  11: 54.36.149.XX  12: 95.163.255.XX  13: 18.214.23.XX  14: 216.18.204.XXX  15: 54.36.149.XX  16: 54.36.148.XX  17: 54.36.148.XXX  18: 139.99.122.XXX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.148.XXX  22: 54.36.148.XXX  23: 54.36.148.XXX  24: 54.36.149.XX  25: 173.44.165.XX  26: 54.36.148.XX  27: 64.62.252.XXX  28: 54.36.148.XXX  29: 54.36.148.XXX  30: 185.191.171.XX  31: 185.191.171.XX  32: 54.36.148.XXX  33: 54.36.148.XXX  34: 114.119.138.XXX  35: 54.36.148.XXX  36: 54.36.149.X  37: 54.36.149.XX  38: 54.36.149.XX  39: 54.36.148.XX  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.149.X  45: 54.36.148.XX  46: 114.119.137.XXX  47: 54.36.149.X  48: 54.36.149.XX  49: 54.36.148.XXX  50: 54.36.149.XX  51: 5.188.210.XXX  52: 54.36.148.X  53: 54.36.148.XXX  54: 137.74.4.XX  55: 54.36.148.XXX  56: 54.36.149.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.148.XXX  59: 185.87.123.XXX  60: 54.36.148.XX  61: 54.36.148.XX  62: 54.36.149.XX  63: 185.191.171.XX  64: 108.161.131.XX  65: 192.162.165.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.148.XXX  68: 54.36.149.XX  69: 54.36.148.XXX  70: 54.36.148.XX  71: 54.36.148.XX  72: 54.36.148.XX  73: 202.142.172.XX  74: 185.191.171.XX  75: 185.191.171.X  76: 54.36.148.XX  77: 54.36.149.XX  78: 5.188.210.XX  79: 185.191.171.XX  80: 185.191.171.XX  81: 185.191.171.XX  82: 54.36.148.XXX  83: 54.36.148.XX  84: 54.36.149.XXX  85: 54.36.149.XX  86: 89.37.66.XXX  87: 54.36.148.XXX  88: 54.36.148.XXX  89: 54.36.148.XXX  90: 199.58.86.XXX  91: 54.36.148.XXX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.148.XX  94: 54.36.148.XX  95: 54.36.148.XX  96: 185.191.171.X  97: 185.191.171.X  98: 185.191.171.XX  99: 54.36.149.XX  100: 54.36.148.XX  101: 54.36.149.XX  102: 162.221.200.XXX  103: 54.36.148.XXX  104: 113.160.188.XX  105: 54.36.148.XX  106: 54.36.148.XXX  107: 54.36.148.XX  108: 212.7.216.XX  109: 54.36.148.XXX  110: 168.90.199.X  111: 172.245.181.XXX  112: 107.173.248.XX  113: 54.36.149.X  114: 54.36.148.XXX  115: 54.36.148.XXX  116: 54.36.148.XXX  117: 185.191.171.XX  118: 108.161.133.XXX  119: 54.36.148.XXX  120: 45.133.7.XX  121: 54.36.148.XXX  122: 114.119.151.XX  123: 66.249.68.XX  124: 54.36.148.XXX  125: 54.36.148.XX  126: 167.71.149.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 54.36.148.XXX  129: 54.36.149.XX  130: 5.188.210.X  131: 114.119.128.XXX  132: 54.36.148.XXX  133: 54.36.148.XXX  134: 54.36.149.XX  135: 114.119.159.XXX  136: 54.36.149.XX  137: 54.36.148.XX  138: 54.36.148.XX  139: 54.36.149.XXX  140: 54.36.149.XX  141: 23.250.53.XX  142: 54.36.148.XX  143: 54.36.148.XX  144: 185.191.171.XX  145: 54.36.148.XX  146: 185.191.171.XX  147: 54.36.148.XX  148: 54.36.148.XXX  149: 185.191.171.X  150: 54.36.148.XXX  151: 54.36.148.XXX  152: 112.165.245.XXX  153: 185.161.71.XX  154: 85.10.51.XX  155: 54.36.148.XX  156: 54.36.148.XX  157: 185.191.171.XX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.148.XX  161: 54.36.149.XX  162: 54.36.149.XX  163: 54.36.149.XX  164: 194.36.97.XXX  165: 54.36.149.XX  166: 54.36.148.XXX  167: 54.36.149.XX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.149.XX  170: 104.129.206.XXX  171: 54.36.149.XX  172: 54.36.149.XX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.148.XXX  175: 192.3.24.XXX  176: 54.36.149.XX  177: 54.36.149.X  178: 54.36.148.XXX  179: 82.79.232.XXX  180: 54.36.148.XX  181: 54.36.148.XXX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.148.XXX  185: 185.191.171.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 103.129.88.X  188: 51.195.10.XX  189: 54.36.148.XX  190: 167.114.136.XX  191: 92.39.70.XXX  192: 54.36.148.XXX  193: 54.36.148.XXX  194: 185.191.171.XX  195: 54.36.148.XXX  196: 54.36.149.XX  197: 89.19.47.XX  198: 54.36.149.XX  199: 54.36.148.XXX  200: 54.36.149.X  201: 108.161.134.XX  202: 54.36.148.XXX  203: 54.36.148.XXX  204: 54.36.148.XXX  205: 54.36.148.XXX  206: 103.221.234.XXX  207: 54.36.148.XXX  208: 54.36.148.XX  209: 45.126.183.XX  210: 188.166.104.XXX  211: 198.154.81.XXX  212: 54.36.148.XX  213: 54.36.148.XX  214: 54.36.149.XX  215: 66.249.68.X  216: 54.36.148.XXX  217: 107.175.153.XXX  218: 54.36.148.XXX  219: 54.36.148.XX  220: 54.36.148.XXX  221: 54.36.148.XXX  222: 54.36.148.XX  223: 54.36.148.XX  224: 54.36.149.XX  225: 185.191.171.XX  226: 54.36.148.X  227: 54.36.149.XX  228: 54.36.148.XXX  229: 185.191.171.XX  230: 54.36.148.XXX  231: 54.36.148.XXX  232: 5.188.210.XX  233: 54.36.149.XX  234: 66.249.68.X  235: 54.36.148.XX  236: 114.119.158.XXX  237: 54.36.149.XX  238: 54.36.149.XX  239: 23.231.13.XXX  240: 54.36.148.XXX  241: 54.36.148.XXX  242: 54.36.148.XX  243: 54.36.148.XXX  244: 23.231.37.XXX  245: 54.36.148.XXX  246: 174.136.5.XXX  247: 54.36.149.XX  248: 54.36.149.XX  249: 54.36.148.XX  250: 185.191.171.XX  251: 198.46.185.XX  252: 182.112.212.XXX  253: 54.36.148.XXX  254: 54.36.148.XX  255: 54.36.148.XX  256: 54.36.149.XX  257: 54.36.149.XX  258: 185.191.171.XX  259: 54.36.148.X  260: 54.36.149.XX  261: 54.36.149.XX  262: 172.96.11.XXX  263: 54.36.149.XX  264: 88.135.42.XXX  265: 54.36.149.XX  266: 54.36.148.XXX  267: 54.36.148.XXX  268: 54.36.149.XX  269: 185.191.171.XX  270: 118.42.74.XXX  271: 54.36.148.XXX  272: 185.191.171.XX  273: 54.36.148.XXX  274: 54.36.149.X  275: 54.36.149.XX  276: 54.36.148.XX  277: 54.36.149.XX  278: 185.191.171.XX  279: 185.191.171.XX  280: 185.191.171.XX  281: 185.191.171.XX  282: 54.36.148.XX  283: 185.191.171.XX  284: 54.36.148.XX  285: 54.36.148.XX  286: 139.162.103.XX  287: 185.191.171.XX  288: 54.36.148.XX  289: 185.191.171.XX  290: 185.191.171.X  291: 185.191.171.X  292: 185.191.171.X  293: 185.191.171.X  294: 185.191.171.XX  295: 185.191.171.X  296: 185.191.171.XX  297: 54.36.148.XXX  298: 108.161.134.X  299: 54.36.149.XX  300: 54.36.148.XX  301: 54.36.148.XX  302: 54.36.148.XX  303: 199.231.85.XXX  304: 209.99.172.XXX  305: 54.36.149.XX  306: 54.36.148.XXX  307: 151.106.62.XX  308: 54.36.149.XX  309: 5.39.5.XX  310: 54.36.148.XXX  311: 54.36.149.XX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile kupynini kupynini

 ทั้งหมด online

312


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14521

 · เมื่อวาน

20189

 · ทั้งหมด Hits

29441545


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

225

 ·  ต่อวัน

4,436

 ·  ต่อเดือน

136,303

 ·  ต่อปี

1,731,856


เวลา ของระบบ
 · เวลา

15:10:00

 · วัน

05/12/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 311 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง กรกฎาคม 13, 2020

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 3.841% (1049)
01:00 - 01:59 4.811% (1314)
02:00 - 02:59 4.170% (1139)
03:00 - 03:59 4.643% (1268)
04:00 - 04:59 4.764% (1301)
05:00 - 05:59 5.093% (1391)
06:00 - 06:59 4.240% (1158)
07:00 - 07:59 3.943% (1077)
08:00 - 08:59 4.075% (1113)
09:00 - 09:59 3.398% (928)
10:00 - 10:59 3.533% (965)
11:00 - 11:59 4.500% (1229)
12:00 - 12:59 3.768% (1029)
13:00 - 13:59 5.752% (1571)
14:00 - 14:59 4.672% (1276)
15:00 - 15:59 3.390% (926)
16:00 - 16:59 3.427% (936)
17:00 - 17:59 3.735% (1020)
18:00 - 18:59 3.903% (1066)
19:00 - 19:59 3.866% (1056)
20:00 - 20:59 4.094% (1118)
21:00 - 21:59 3.607% (985)
22:00 - 22:59 4.482% (1224)
23:00 - 23:59 4.280% (1169)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.61 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::