PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

5

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

17

 · สมาชิกทั้งหมด

24287


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jul 13, 2020ehemop
 02:Jul 13, 2020iwobadyz
 03:Jul 13, 2020aqiko

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

289

 01: 46.229.168.XXX  02: 46.229.168.XXX  03: 46.229.168.XXX  04: 46.229.168.XXX  05: 46.229.168.XXX  06: 46.229.168.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 46.229.168.XXX  09: 46.229.168.XXX  10: 46.229.168.XXX  11: 46.229.168.XXX  12: 46.229.168.XXX  13: 46.229.168.XXX  14: 54.36.148.XX  15: 54.36.148.XX  16: 54.36.148.XXX  17: 54.36.149.XXX  18: 54.36.148.XXX  19: 54.36.148.XX  20: 216.170.126.XX  21: 192.126.160.XXX  22: 54.36.148.XXX  23: 160.116.0.XXX  24: 54.36.148.XX  25: 54.36.148.XXX  26: 104.129.41.XXX  27: 54.36.148.XXX  28: 180.241.44.XXX  29: 54.36.148.XXX  30: 54.36.148.XX  31: 54.36.148.XX  32: 54.36.148.XX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.148.X  35: 54.36.148.XXX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.148.XXX  38: 139.99.120.XX  39: 107.175.66.XX  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.148.XXX  42: 45.61.169.XX  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.149.XX  45: 54.36.148.XXX  46: 54.36.148.XX  47: 54.36.148.XX  48: 114.119.163.XXX  49: 54.36.148.XX  50: 54.36.148.XX  51: 5.188.210.XX  52: 54.36.148.XXX  53: 114.119.160.XX  54: 2.49.49.XXX  55: 185.189.114.XXX  56: 54.36.148.XX  57: 54.36.148.XX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.149.XX  60: 54.36.148.XXX  61: 54.36.148.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.148.XX  65: 54.36.148.XXX  66: 69.197.189.XX  67: 54.36.148.XXX  68: 54.36.149.X  69: 54.36.148.XX  70: 54.36.148.XX  71: 54.36.149.XX  72: 54.36.149.XX  73: 54.36.148.XXX  74: 54.36.149.XX  75: 78.46.63.XXX  76: 54.36.148.XX  77: 207.46.13.XX  78: 54.36.148.XXX  79: 196.196.224.XXX  80: 54.36.149.XX  81: 54.36.148.XXX  82: 54.36.148.XX  83: 54.36.149.XX  84: 104.129.255.XXX  85: 5.188.210.XX  86: 54.36.148.X  87: 54.36.149.XXX  88: 54.36.148.XX  89: 54.36.149.X  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.148.XXX  92: 54.36.149.XXX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.148.XX  95: 203.112.212.XXX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.149.XX  98: 216.244.66.XXX  99: 54.36.148.XXX  100: 68.183.11.XX  101: 54.36.149.XX  102: 114.119.167.XXX  103: 54.36.148.X  104: 54.36.148.XXX  105: 66.249.79.XXX  106: 5.188.210.XX  107: 114.119.160.XXX  108: 54.36.148.XXX  109: 54.36.148.XXX  110: 54.36.148.X  111: 204.12.238.XXX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.148.XXX  114: 54.36.148.XXX  115: 5.188.210.XXX  116: 54.36.148.XXX  117: 46.229.168.XXX  118: 46.229.168.XXX  119: 46.229.168.XXX  120: 54.36.149.XX  121: 3.234.241.XXX  122: 54.36.148.XXX  123: 54.36.149.XX  124: 54.36.148.XXX  125: 54.36.148.XXX  126: 54.36.149.XX  127: 54.36.149.XX  128: 54.36.149.XX  129: 54.36.148.XXX  130: 54.36.148.XXX  131: 118.42.74.XXX  132: 54.36.148.XXX  133: 54.36.149.XX  134: 54.36.148.XXX  135: 54.36.149.XX  136: 54.36.149.XX  137: 54.36.148.XXX  138: 195.26.22.XXX  139: 54.36.148.XXX  140: 54.36.148.XX  141: 54.36.148.XX  142: 54.36.149.XX  143: 54.36.148.XXX  144: 54.36.148.XX  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.148.XX  147: 54.36.149.X  148: 172.245.112.XXX  149: 54.36.148.XXX  150: 54.36.148.X  151: 54.36.148.XX  152: 45.92.156.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 54.36.149.XX  155: 54.36.148.XXX  156: 147.135.225.XXX  157: 54.36.149.XX  158: 66.249.79.XXX  159: 54.36.149.XXX  160: 23.229.70.XXX  161: 54.36.148.X  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.149.XX  165: 171.22.255.XX  166: 54.36.148.XXX  167: 54.36.149.XX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.148.XXX  170: 54.36.148.XXX  171: 31.178.150.XXX  172: 54.36.148.XXX  173: 177.125.166.XX  174: 54.36.148.XXX  175: 54.36.149.XX  176: 54.36.149.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.149.XX  179: 54.36.149.XXX  180: 54.36.149.XX  181: 54.36.148.XX  182: 54.36.149.XX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.149.XX  185: 54.36.149.XX  186: 54.36.148.XX  187: 178.175.132.XX  188: 54.36.148.XXX  189: 104.160.18.XXX  190: 54.36.148.XXX  191: 188.213.28.XXX  192: 172.107.203.XXX  193: 54.36.148.XXX  194: 50.199.46.XX  195: 54.36.149.XX  196: 54.36.148.XX  197: 54.36.149.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 54.36.148.X  200: 162.220.165.XXX  201: 23.236.156.XXX  202: 207.46.13.XXX  203: 54.36.148.XXX  204: 37.120.193.XXX  205: 54.36.148.XXX  206: 54.36.148.XX  207: 54.36.148.XXX  208: 54.36.148.XXX  209: 54.36.148.XX  210: 54.36.148.XX  211: 5.188.210.XX  212: 125.27.251.XXX  213: 54.36.148.XXX  214: 54.36.148.XX  215: 54.36.149.XX  216: 54.36.148.XXX  217: 54.36.148.XX  218: 54.36.149.XX  219: 54.36.149.XX  220: 54.36.149.X  221: 195.181.161.X  222: 54.36.149.XX  223: 54.36.148.XX  224: 54.36.148.XX  225: 54.36.148.XX  226: 54.36.148.XXX  227: 54.36.148.XX  228: 54.36.148.XXX  229: 54.36.148.XXX  230: 107.174.43.XX  231: 54.36.148.XXX  232: 54.36.148.XX  233: 54.36.148.XX  234: 54.36.149.X  235: 54.36.149.XX  236: 51.81.43.XXX  237: 54.36.149.XX  238: 54.36.149.XX  239: 177.73.188.XXX  240: 54.36.149.XX  241: 54.36.148.XX  242: 54.36.148.XXX  243: 66.249.79.XXX  244: 23.108.86.XXX  245: 54.36.148.XX  246: 54.36.148.XX  247: 23.19.248.XXX  248: 46.229.168.XXX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.148.XXX  252: 45.77.214.XXX  253: 54.36.149.XX  254: 54.36.148.XXX  255: 54.36.149.XX  256: 54.36.149.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 54.36.148.XXX  259: 54.36.148.XXX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.149.XX  263: 54.36.148.XXX  264: 54.36.148.XXX  265: 54.36.148.XX  266: 209.126.2.XXX  267: 114.119.166.XX  268: 54.36.149.X  269: 54.36.149.XX  270: 54.36.148.XX  271: 54.36.148.XX  272: 54.36.148.XXX  273: 107.172.46.XXX  274: 54.36.148.XXX  275: 203.133.170.XXX  276: 54.36.149.XX  277: 182.112.76.XX  278: 46.229.168.XXX  279: 46.229.168.XXX  280: 46.229.168.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 46.229.168.XXX  283: 46.229.168.XXX  284: 46.229.168.XXX  285: 46.229.168.XXX  286: 46.229.168.XXX  287: 46.229.168.XXX  288: 46.229.168.XXX  289: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

289


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

7942

 · เมื่อวาน

25457

 · ทั้งหมด Hits

26087638


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

205

 ·  ต่อวัน

3,931

 ·  ต่อเดือน

120,776

 ·  ต่อปี

1,534,567


เวลา ของระบบ
 · เวลา

06:26:44

 · วัน

13/07/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 289 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
ยินดีต้อนรับสู่...ยอดฮิตติดอันดับของ P-S-K!

10 อันดับเรื่องที่คนอ่านมาก

· 1: YOUR ATTENTION PLEASE - (9316 ครั้ง)
· 2: High Impact Middle Management - (2400 ครั้ง)

10 อันดับเรื่องที่คนเสนอแนะมาก

· 1: YOUR ATTENTION PLEASE - (3 ข้อคิดเห็นต่างๆ)
· 2: High Impact Middle Management - (1 ข้อคิดเห็นต่างๆ)

10 ผู้ส่งข่าว/เรื่องยอดฮิต

· 1: wisanu - (2 ส่งมาล่าสุด)
· 2: JirhaPhandakiri - (1 ส่งมาล่าสุด)

10 แบบสำรวจยอดฮิต

· 1: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? - (27 ความคิดเห็น)

10 นักเขียนยอดฮิต

· 1: wisanu1 - (4 เรื่อง)

10 ไฟล์ที่ดาวน์โหลดสูงสุด

· 1: กรอบความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมและประชาสังคม (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (4091 ดาวน์โหลด)
· 2: ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-การคลังของท้องถิ่นไทย (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (3187 ดาวน์โหลด)
· 3: กรอบความคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2688 ดาวน์โหลด)
· 4: การบริหารและพัฒนาบุคลากร แบบมุ่งสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2327 ดาวน์โหลด)
· 5: ความหมายและความสำคัญของกระบวนทัศน์, ค่านิยมและจริยธรรมต่อการบริหารองค์กร (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1970 ดาวน์โหลด)
· 6: กรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการ วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1936 ดาวน์โหลด)
· 7: หลักกฎหมายมหาชนในการเมืองการปกครองประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1579 ดาวน์โหลด)
· 8: บทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนาแผนชุมชน (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1579 ดาวน์โหลด)
· 9: กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1529 ดาวน์โหลด)
· 10: พัฒนาการของแนวคิดและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (1/2) (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1525 ดาวน์โหลด)
10 เนื้อหาที่อ่านมากที่สุด

· 1: คำแนะนำในการ Attach File ในกระดานข่าว (Forum) (5580 ครั้ง)
· 2: สมาชิกชมรมกอล์ฟ ปศก พระปกเกล้า (5503 ครั้ง)
· 3: วิธีการสมัครสมาชิก Website ปศก (5151 ครั้ง)
· 4: วัตถุประสงค์ของโครงการ (1717 ครั้ง)
· 5: หลักการและเหตุผล (1639 ครั้ง)
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.31 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::