PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

13

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

15

 · สมาชิกทั้งหมด

22441


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Apr 04, 2020iwucuhiw
 02:Apr 04, 2020otylilab
 03:Apr 04, 2020irebule

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

299

 01: 54.36.150.XXX  02: 54.36.150.XXX  03: 54.36.150.XX  04: 114.119.162.XX  05: 5.188.210.XXX  06: 54.36.150.XX  07: 209.99.174.XXX  08: 54.36.150.XX  09: 54.36.175.XX  10: 54.36.148.XX  11: 158.69.182.XX  12: 192.3.208.XXX  13: 172.245.25.XX  14: 54.36.150.XXX  15: 54.36.150.XX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.149.XX  18: 54.36.150.XX  19: 54.36.150.XXX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.150.XX  22: 54.36.149.XX  23: 54.36.150.XX  24: 54.36.150.XXX  25: 54.36.149.XX  26: 54.36.148.XXX  27: 54.36.150.XXX  28: 54.36.150.XX  29: 54.36.148.XXX  30: 54.36.150.XXX  31: 54.36.150.XXX  32: 192.161.160.XX  33: 209.242.218.XXX  34: 54.36.150.XX  35: 121.142.172.XXX  36: 54.36.148.XX  37: 54.36.148.XXX  38: 196.247.17.XX  39: 54.36.149.XXX  40: 54.36.150.XXX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.150.XX  44: 54.36.150.XXX  45: 54.36.148.XX  46: 54.36.150.XXX  47: 59.27.101.XX  48: 54.36.150.XXX  49: 54.36.149.XX  50: 144.217.178.XXX  51: 54.36.150.XX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.150.XX  54: 54.36.148.XX  55: 54.36.148.XXX  56: 54.36.148.XX  57: 54.36.149.XX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.148.XX  60: 54.36.148.XX  61: 54.36.150.X  62: 54.36.149.XX  63: 45.120.49.XXX  64: 54.36.148.XXX  65: 159.192.218.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.148.XX  68: 54.36.150.XXX  69: 173.234.181.XX  70: 54.36.149.XX  71: 54.36.149.XX  72: 54.36.150.XX  73: 54.36.150.XX  74: 171.240.203.XXX  75: 54.36.150.XX  76: 54.36.150.XX  77: 54.36.148.XXX  78: 54.36.148.XXX  79: 54.36.148.XXX  80: 54.36.148.XXX  81: 54.36.150.X  82: 54.36.150.XXX  83: 54.36.149.XX  84: 54.36.150.XX  85: 54.36.150.XXX  86: 54.36.148.XXX  87: 194.36.99.XXX  88: 54.36.148.XXX  89: 46.229.168.XXX  90: 46.229.168.XXX  91: 46.229.168.XXX  92: 175.140.184.XX  93: 54.36.149.XX  94: 54.36.150.XXX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.150.XX  98: 54.36.148.XX  99: 96.44.152.XX  100: 54.36.149.X  101: 54.36.150.XXX  102: 185.201.137.XXX  103: 54.36.150.XX  104: 54.36.150.XX  105: 54.36.150.XX  106: 54.36.148.XX  107: 54.36.150.XXX  108: 114.119.164.XXX  109: 54.36.150.XXX  110: 54.36.148.XXX  111: 54.36.150.XX  112: 5.188.210.XX  113: 54.36.148.XX  114: 54.36.148.XXX  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.148.XXX  117: 54.36.150.XX  118: 46.229.168.XXX  119: 46.229.168.XXX  120: 107.174.231.XXX  121: 54.36.149.X  122: 165.231.133.XXX  123: 54.36.150.XXX  124: 159.192.218.XXX  125: 54.36.148.XX  126: 168.91.45.X  127: 114.119.163.XX  128: 54.36.148.XX  129: 54.36.148.XXX  130: 46.229.168.XXX  131: 46.229.168.XXX  132: 46.229.168.XXX  133: 46.229.168.XXX  134: 54.36.148.XX  135: 2.51.43.XX  136: 114.119.163.XXX  137: 54.36.150.XXX  138: 54.36.150.XXX  139: 54.36.148.XX  140: 54.36.148.XX  141: 54.36.150.XXX  142: 54.36.148.XXX  143: 125.133.124.XX  144: 3.215.182.XX  145: 192.126.160.XXX  146: 54.36.150.XX  147: 54.36.149.XX  148: 54.36.150.X  149: 54.36.150.XXX  150: 14.207.47.XXX  151: 54.36.148.XX  152: 54.36.148.XX  153: 54.36.148.XXX  154: 5.180.246.XX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.148.XX  157: 54.36.150.XX  158: 54.36.150.XX  159: 54.36.148.XX  160: 54.36.149.XX  161: 54.36.148.X  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.150.XX  164: 54.36.150.XXX  165: 46.229.168.XXX  166: 46.229.168.XXX  167: 46.229.168.XXX  168: 46.229.168.XXX  169: 198.46.172.XX  170: 54.36.150.XX  171: 54.36.150.XX  172: 54.36.148.XXX  173: 54.36.150.XXX  174: 54.36.148.XXX  175: 54.36.148.XXX  176: 54.36.148.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.149.XX  179: 54.36.150.XXX  180: 46.229.168.XXX  181: 46.229.168.XXX  182: 46.229.168.XXX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.150.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 172.245.40.XXX  187: 54.36.150.XXX  188: 5.3.145.XX  189: 54.36.148.XXX  190: 54.36.149.XX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.149.XX  193: 154.16.87.XX  194: 54.36.148.XXX  195: 54.36.148.XXX  196: 54.36.150.X  197: 46.229.168.XXX  198: 46.229.168.XXX  199: 46.229.168.XXX  200: 46.229.168.XXX  201: 54.36.150.XX  202: 54.36.148.XXX  203: 54.36.149.XX  204: 54.36.150.XXX  205: 54.36.150.XX  206: 54.36.150.XXX  207: 54.36.148.XX  208: 176.61.137.XXX  209: 54.36.148.XXX  210: 54.36.150.XX  211: 54.36.149.XX  212: 54.36.148.XXX  213: 54.36.148.XX  214: 157.55.39.XXX  215: 54.36.150.XXX  216: 23.250.26.XXX  217: 139.99.121.XX  218: 212.227.192.XXX  219: 54.36.150.XXX  220: 114.119.166.XXX  221: 95.154.200.XXX  222: 54.36.148.XXX  223: 54.36.148.XX  224: 46.229.168.XXX  225: 46.229.168.XXX  226: 46.229.168.XXX  227: 66.56.83.XX  228: 54.36.149.XX  229: 54.36.148.XXX  230: 54.36.148.XX  231: 54.36.150.XX  232: 54.36.149.XX  233: 54.36.150.XX  234: 54.36.150.XXX  235: 46.229.168.XXX  236: 46.229.168.XXX  237: 46.229.168.XXX  238: 46.229.168.XXX  239: 46.229.168.XXX  240: 46.229.168.XXX  241: 108.60.212.XXX  242: 54.36.148.XX  243: 107.172.56.XXX  244: 206.41.169.XXX  245: 54.36.150.XX  246: 209.99.133.XXX  247: 54.36.150.XXX  248: 54.36.150.XXX  249: 54.36.150.XXX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.149.XX  252: 54.36.148.XXX  253: 54.36.148.XX  254: 202.94.175.XX  255: 54.36.150.X  256: 54.36.149.XX  257: 54.36.150.XXX  258: 54.36.149.XX  259: 54.36.148.XXX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.150.XXX  262: 54.36.150.XXX  263: 54.36.149.XX  264: 54.36.150.XXX  265: 114.119.166.XX  266: 54.36.150.XXX  267: 54.36.149.X  268: 54.36.149.XX  269: 216.244.66.XXX  270: 54.36.150.XX  271: 54.36.148.XXX  272: 54.36.149.XX  273: 54.36.150.XXX  274: 54.36.150.XXX  275: 54.36.150.XXX  276: 54.36.149.XX  277: 54.36.149.XX  278: 54.36.148.XXX  279: 54.36.149.XX  280: 66.249.79.XX  281: 54.36.148.XXX  282: 54.36.149.XX  283: 54.36.148.XXX  284: 185.161.71.XX  285: 54.36.149.XX  286: 54.36.149.XX  287: 54.36.148.X  288: 54.36.150.XX  289: 198.55.109.XX  290: 54.36.150.XX  291: 54.36.150.XXX  292: 54.36.150.XXX  293: 54.36.150.XX  294: 54.36.148.XX  295: 54.36.150.XX  296: 54.36.150.X  297: 54.36.150.XXX  298: 54.36.149.XX  299: 54.36.148.XXX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile iwucuhiw iwucuhiw

 ทั้งหมด online

300


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14455

 · เมื่อวาน

20721

 · ทั้งหมด Hits

24016855


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

193

 ·  ต่อวัน

3,619

 ·  ต่อเดือน

111,189

 ·  ต่อปี

1,412,756


เวลา ของระบบ
 · เวลา

16:30:48

 · วัน

04/04/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 299 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
ยินดีต้อนรับสู่...ยอดฮิตติดอันดับของ P-S-K!

10 อันดับเรื่องที่คนอ่านมาก

· 1: YOUR ATTENTION PLEASE - (9172 ครั้ง)
· 2: High Impact Middle Management - (2283 ครั้ง)

10 อันดับเรื่องที่คนเสนอแนะมาก

· 1: YOUR ATTENTION PLEASE - (3 ข้อคิดเห็นต่างๆ)
· 2: High Impact Middle Management - (1 ข้อคิดเห็นต่างๆ)

10 ผู้ส่งข่าว/เรื่องยอดฮิต

· 1: wisanu - (2 ส่งมาล่าสุด)
· 2: JirhaPhandakiri - (1 ส่งมาล่าสุด)

10 แบบสำรวจยอดฮิต

· 1: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? - (27 ความคิดเห็น)

10 นักเขียนยอดฮิต

· 1: wisanu1 - (4 เรื่อง)

10 ไฟล์ที่ดาวน์โหลดสูงสุด

· 1: กรอบความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมและประชาสังคม (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (4043 ดาวน์โหลด)
· 2: ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-การคลังของท้องถิ่นไทย (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (3149 ดาวน์โหลด)
· 3: กรอบความคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2647 ดาวน์โหลด)
· 4: การบริหารและพัฒนาบุคลากร แบบมุ่งสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2281 ดาวน์โหลด)
· 5: ความหมายและความสำคัญของกระบวนทัศน์, ค่านิยมและจริยธรรมต่อการบริหารองค์กร (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1932 ดาวน์โหลด)
· 6: กรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการ วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1889 ดาวน์โหลด)
· 7: หลักกฎหมายมหาชนในการเมืองการปกครองประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1540 ดาวน์โหลด)
· 8: บทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนาแผนชุมชน (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1535 ดาวน์โหลด)
· 9: พัฒนาการของแนวคิดและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (1/2) (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1481 ดาวน์โหลด)
· 10: กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1480 ดาวน์โหลด)
10 เนื้อหาที่อ่านมากที่สุด

· 1: สมาชิกชมรมกอล์ฟ ปศก พระปกเกล้า (5380 ครั้ง)
· 2: คำแนะนำในการ Attach File ในกระดานข่าว (Forum) (5314 ครั้ง)
· 3: วิธีการสมัครสมาชิก Website ปศก (4880 ครั้ง)
· 4: วัตถุประสงค์ของโครงการ (1634 ครั้ง)
· 5: หลักการและเหตุผล (1539 ครั้ง)
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.31 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::