หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

กำหนดการจัดงานคืนสู่เหย้า เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี

การจัดงานคืนสู่เหย้า เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 โดยมีกำหนดการจัดงานดังต่อไปนี้

ทำบุญภาควิชาฯ : เลี้ยงพระเพล ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โบว์ลิ่งการกุศล : เริ่มตั้งแต่เวลา 13.45 - 17.00 น. ณ สนามโบว์ลิ่ง MBK ชั้น 7 มาบุญครอง

งานเลี้ยงสังสรรค์ : เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ ใต้ตึก 4 (เจริญวิศวกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920