หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

ของงานคืนสู่เหย้า เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี

งานคืนสู่เหย้า ทางคณะทำงานจัดงานคืนสู่เหย้า ได้จัดเตรียมของที่ระลึกให้ศิษย์เก่า เพื่อเป็นของสมนาคุณในการสนับสนุนโบว์ลิ่งการกุศล บัตรเข้างานเลี้ยงสังสรรค์ อีกทั้งยังเตรียมไว้สำหรับจำหน่ายหากศิษย์เก่าต้องการเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1 : หนังสือที่ระลึก เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี
จัดพิมพ์โดย บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ราคาเล่มละ 800 บาท (ถ้าซื้อบัตรเข้างานจะได้ฟรี)

2 : เสื้อ Jacket สูท
ราคาตัวละ 500 บาท (ถ้าซื้อบัตรเข้างานจะได้ฟรี) ดูแบบและขนาดเสื้อได้ที่ เสื้องานคืนสู่เหย้า

3 : เสื้อโปโล
ราคาตัวละ 300 บาท (แจกฟรีสำหรับผู้ซื้อบัตรโบว์ลิ่งการกุศล) ดูแบบและขนาดเสื้อได้ที่ เสื้องานคืนสู่เหย้า

4 : CD ระลึก
ราคาแผ่นละ 200 บาท (ถ้าซื้อบัตรเข้างานจะได้ฟรี)
ในแผ่น CD จะประกอบไปด้วย (โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติม)
- วัตถุระเบิด และการทำเหมืองแร่ ของ รศ.ฉดับ ปัทมสูต
- คู่มือพื้นฐานวิศวกรรมเหมืองแร่
- บทความวิชาการเกี่ยวกับเหมืองแร่ และปิโตรเลียม
- คู่มือการลงทุนเหมืองแร่ในต่างประเทศ (จำนวน 10) ประเทศ

5 : ถุงผ้าลดโลกร้อน
แจกฟรีสำหรับผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920