หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

แบบเสื้องานคืนสู่เหย้า เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี

เสื้อที่ได้มีการออกแบบมี 2 ประเภท ได้แก่เสื้อ Jacket สูท และเสื้อโปโล

Jacket สูท
ขนาดเสื้อ

ขนาดเสื้อ ขนาดรอบอก (นิ้ว)
M 44
L 48
XL 52

เสื้อโปโล
แบบเสื้อ
ด้านหลังไม่ได้ปักหรือสกรีน ส่วนด้านหน้าเป็นดังรูปข้างล่าง

ขนาดเสื้อ

เสื้อผู้ชาย เสื้อผู้หญิง
ขนาดเสื้อ ขนาดรอบอก (นิ้ว) ขนาดเสื้อ ขนาดรอบอก (นิ้ว)
SS 36    
S 38 S 32
M 40 M 34
L 42 L 36
XL 44 XL 38
XXL 46    
XXXL 48    

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920